Privacy Policy

Aryan Fashion en uw privacy

Algemeen
Aryan Fashion respecteert de privacy van alle bezoekers en klanten van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform wetgeving. Aryan Fashion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of verstrekken en zal deze alleen aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik persoonlijke gegevens
Aryan Fashion gebruikt persoonlijke gegevens die door uzelf aan ons zijn opgegeven. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: naam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Deze gegevens zullen tijdelijk worden opgenomen in het klantenbestand en gebruikt worden om uw bestellingen te verwerken. Indien wij vragen hebben met betrekking tot uw bestellingen, zullen we telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.
Aryan Fashion verplicht u niet zich te registreren voor een account om te kunnen bestellen. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens slechts gedurende een bestelling worden bewaard. Nadat een bestelling afgerond is en de koop definitief, worden uw persoonlijke gegevens vernietigd. Tenzij u heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen of toestemming heeft gegeven om uw recensie of foto op de site te plaatsen.
Ook zullen persoonlijke gegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden of commerciële doeleinden.

Foto’s en recensies van klanten
Foto’s en recensies van klanten worden uitsluitend op de site geplaatst na schriftelijke toestemming van de klant.
Hierbij bepaalt de klant zelf welke naw- gegevens hij/ zij wilt toevoegen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Aryan Fashion geen cookies ontvangt.

Websites van derden
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Aryan Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of problemen die u als bezoeker kunt ondervinden door de website in kwestie te bezoeken.
Dit privacybeleid geldt uitsluitend voor Aryan Fashion.

Wijzigingen privacybeleid
Aryan Fashion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.